Zatrucia tlenkiem węgla – czad zbiera żniwo

                 Można powiedzieć, że jesteśmy w połowie sezonu grzewczego. Niestety statystyki oraz zdarzenia, w których uczestniczą zastępy straży pożarnej z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych ze Zgorzelca i Bogatyni oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej powiatu zgorzeleckiego wskazują, że mieszkańcy naszego powiatu zapomnieli o apelach i prowadzonych przez Komendę Powiatową PSP w Zgorzelcu  kampaniach edukacyjno – informacyjnych  pt.: „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”.  Akcja informacyjna dotyczy wskazania zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla z jednoczesnym  apelem o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pożarowego.        

                  Niemal każdego dnia w mediach pojawiają się informacje o kolejnych ofiarach pożarów i zatruciem tlenkiem węgla. W ostatnim czasie doszło do 5 tragicznych w skutkach zdarzeń na terenie powiatu zgorzeleckiego (2 w Zgorzelcu, Kunowie, Jędrzychowicach, Pieńsku) z tego 3 zdarzenia na początku grudnia.  

                W dniu 13-10-2020 r. w mieszkaniu budynku wielorodzinnego przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu,  lokatorka mieszkania  odczuwała zawroty głowy i słabo się poczuła. Do mieszkania przybył współlokator, który dostał silnego bólu głowy. Podejrzewając, iż doszło do zatrucia tlenkiem węgla, zawiadomił służby (Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Państwową Straż Pożarną). Kobietę ZRM przewiózł do szpitala w celu hospitalizacji.

                 W dniu 05-12-2020 r. w mieszkaniu budynku wielorodzinnego przy ul. W.Reymonta w Zgorzelcu strażacy z JRG Zgorzelec, uczestniczyli w działaniach związanych ratowaniem poszkodowanego lokatora, który uległ zatruciu tlenkiem węgla. Po przybyciu strażaków osoba poszkodowana, która uległa podczas kąpieli silnemu zatruciu tlenkiem węgla, leżała w łazience. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, udzielili pomocy medycznej z zakresu KPP poszkodowanemu, przewietrzyli pomieszczenia lokalu, dokonali pomiaru tlenku węgla w pomieszczeniach lokalu. W trakcie prowadzonych działań na miejsce zdarzenia przybył Zespół Ratownictwa Medycznego, osoba poszkodowana została odwieziona do szpitala.

                       Powyższe przykłady wskazują, że pomimo akcji prewencyjnych, wciąż dochodzi do pożarów i do zatruć, w tym ze skutkiem śmiertelnym. Strażacy spieszą z ratunkiem, gaszą pożary, udzielają pomocy poszkodowanym i …nie zawsze udaje im się uratować życie i dobytek. Dlatego niezależnie od prowadzonych akcji ratunkowych, intensyfikują działania o charakterze prewencyjnym, wyczulają i ostrzegają. Dla sprawy podniesienia poziomu bezpieczeństwa ważne jest również instalowanie niedrogiego , a jakże skutecznego urządzenia jakim jest czujka dymu i tlenku węgla. To także wyczulenie na dramatyczne skutki funkcjonowania niesprawnych urządzeń grzewczych jak np. instalowanych w łazienkach popularnych gazowych przepływowych podgrzewaczy wody. Przyczyną tragedii jest zatykanie otworów wentylacyjnych, brak sezonowej kontroli kominów itp.

Strażacy KP PSP Zgorzelec przypominają:

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.
Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

 

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.
Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

 

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

 

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!

Opracowanie: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP