Sala edukacyjna „Ognik”

W dniu 21.12.2015r. na terenie Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu odbyła się  uroczystość oficjalnego otwarcia  sali edukacyjna OGNIK, utworzonej w ramach Rządowego Programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach pod nazwą „Bezpieczna+” .

Zgorzelec to pierwsze miasto na Dolnym Śląsku gdzie oficjalnie została utworzona sala edukacyjna OGNIK.

REGULAMIN

SALI EDUKACYJNEJ „OGNIK” PRZY KP PSP ZGORZELEC

 1. Sala edukacyjna „OGNIK” przy KP PSP w Zgorzelcu przeznaczona jest dla dzieci/młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym od 6- 13 lat oraz w wieku gimnazjalnym 13- 15 lat.
 2. W obiekcie sali edukacyjnej „OGNIK” przy KP PSP w Zgorzelcu dzieci/młodzież muszą przebywać pod opieką osób pełnoletnich ( opiekunów, wychowawców, nauczycieli), które ponoszą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
 3. Z urządzeń sali edukacyjnej „OGNIK” należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.
 4. Przed wejściem na teren sali edukacyjnej „OGNIK” należy odzież wierzchnią oraz obuwie pozostawić w miejscu do tego przeznaczonym ( dzieci/młodzież powinny posiadać obuwie zmienne).
 5. Godziny otwarcia: Wtorek – Czwartek w godzinach 10:00-14:00
 6. Maksymalna ilość uczestników w zajęciach: pojedyncza grupa – do 15 osób, maksymalnie grupa jednorazowo do 30 osób.
 7. W przypadku grupy liczącej do 30 osób wymagana jest obecność 2 opiekunów.
 8. Za umyślne zniszczenia mienia, wyposażenia i elementów pokazowych odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 9. Zwiedzanie obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zgorzelcu może nastąpić przed zajęciami w sali „OGNIK” , po zabezpieczeniu przez Dowódcę JRG Zgorzelec- przewodnika.
 10. Zwiedzanie „pokoju spalonego” tylko za zgodą opiekuna grupy.
 11. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
 12. Po przejściu całej ścieżki edukacyjnej przez uczestników- uczestnicy dokonują zwrotu  sprzętu i wyposażenia będącego na stanie sali „Ognik”.
 13. Organizator w miarę możliwości zapewnia uczestnikom dyplom i drobny upominek.
 14. Uczestnictwo w ścieżce edukacyjnej uprawnia organizatora do umieszczenia w księdze pamiątkowej i stronie internetowej KP PSP w Zgorzelcu informacji z wizyty oraz zdjęcia.
 15. Ze względu na realizację podstawowych zadań ustawowych, Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu w każdej chwili zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji lub przerwania zajęć.

Zapisy na wizytę klas w sali edukacyjnej „OGNIK” działającej przy KP PSP Zgorzelec:

Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza : nr tel. 75 77 51 145 w. 20