Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu

mł. bryg. mgr inż. Artur Czułajewski

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu

kpt. mgr inż. Grzegorz Fleszar