Zbywany majątek

Informacja o zbędnych składnikach majątku Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu

 

W obecnej chwili Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu nie posiada zbędnych składników majątku.