„STOP POŻAROM TRAW”

     Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu informuje, że na terenie powiatu zgorzeleckiego, KP PSP w Zgorzelcu odnotowała w okresie 03-05.04.2018r. 45 pożarów nieużytków rolnych na terenie powiatu zgorzeleckiego. Od stycznia do 05.04.2018r, strażacy z powiatu zgorzeleckiego gasili 261 pożarów, związanych z wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. W związku z powyższym przypominamy o prowadzonej kampanii informacyjnej „STOP pożarom traw”. Kampania ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o rozpropagowanie poprzez umieszczenie na terenie gminy plakatów i ulotek informacyjnych dotyczących zagrożeń oraz sankcji karnych związanych z wczesnowiosennym wypalaniem traw i pozostałości roślinnych.
Z uwagi na ilość zdarzeń odnotowanych na terenie powiatu, co odzwierciedla poniższa tabela, wskazane jest wywieszenie plakatów w administrowanych przez Państwa sołectwach.

Więcej informacji na: http://www.stoppozaromtraw.pl/