Komenda

Wydział Operacyjno – Szkoleniowy

Naczelnik Wydziału

st. kpt. Łukasz Łysiak

 

mł. kpt. Adam Poniatowski – starszy specjalista

sekc. Arkadiusz Przystaś – technik

kpt. Agnieszka Bury – dyżurny operacyjny

mł. asp. Adrian Bury – starszy dyżurny stanowiska kierowania

mł. asp. Daniel Konieczny – dyspozytor

mł. asp. Sergiusz Czajkowski – dyspozytor


Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Zgorzelcu

Dowódca Jednostki

st. kpt. Andrzej Mańkowski

Z-ca Dowódcy Jednostki

mł. kpt. Dawid Trociewicz


Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Bogatyni

Dowódca Jednostki

mł. bryg. Tomasz Wyskok

Z-ca Dowódcy Jednostki

stanowisko nieobsadzone


Sekcja ds. Kontrolno – Rozpoznawczych

Kierownik Sekcji

mł. bryg. Hubert Jarosz

 

mł. asp. Wojciech Piechowicz – starszy inspektor sztabowy


Sekcja ds. Finansowych

Główny Księgowy

st. ogn. Dorota Kurasiewicz

Magdalena Szupo – starszy księgowy


Sekcja ds. Organizacyjno – Kadrowych

Kamila Huzarska – inspektor

sekc. Magdalena Szeloch – młodszy technik

 

Sekretariat

Barbara Wojciechowska – starszy referent


Sekcja ds. Kwatermistrzowsko – Technicznych

mł. ogn. Iwona Włoszczyńska – starszy technik

Aleksandra Cybulska – starszy referent

Marian Wojciechowski – technik