Wojewódzkie ćwiczenia ratownicze „BORY 20”

             W środę 30 września 2020r. na terenie powiatów: bolesławieckiego i zgorzeleckiego, odbyły się wojewódzkie ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „BORY 20”. Organizatorem ćwiczeń był Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu, przy współudziale: Wojewody Dolnośląskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu, Komendanta Powiatowego PSP w Bolesławcu. W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym centralnego odwodu operacyjnego (Kompania Gaśnicza Legnica, Kompania Specjalna Pompowa Kaczawa, wydzielone siły Kompani Logistycznej Lubań). W ćwiczeniach wzięli udział również przedstawiciele instytucji współpracujących podczas dużych zdarzeń: Lasów Państwowych, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Zarządzanie Kryzysowe. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie Wojewódzkiego Planu Ratowniczego oraz Powiatowego Planu Ratowniczego w zakresie organizacji prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych dużego pożaru lasu oraz ratownictwa specjalistycznego.

Miejscem ćwiczeń były Nadleśnictwo Węgliniec- leśnictwo Ołobok.

W ćwiczeniach uczestniczyli również funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, strażacy z Jednostek Ratowniczo- Gaśniczych z Bogatyni oraz Zgorzelca.

Całość ćwiczeń obserwowali Zastępcy Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogusław Brud oraz st. bryg.Piotr Grzyb.

W ćwiczeniach z Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyło łącznie:  107 osób, 41 samochodów.

Ćwiczenia dotyczyły realizacji zadań ujętych w 2 epizodach.

Epizod I– Pożar lasu:

Z powodu długotrwałej suszy ściółka w lesie posiada wilgotność na poziomie 6%.  Dochodzi do pożaru poszycia leśnego na obszarze ok. 30 ha na terenie Nadleśnictwa Węgliniec. Duży obszar zdarzenia oraz warunki atmosferyczne sprzyjające rozprzestrzenianiu się ognia wymagają użycia Kompani Gaśniczej COO.

Epizod II- Awaria

W wyniku wady konstrukcyjnej dochodzi do całkowitego zniszczenia zapory zbiornika wodnego, a następnie niekontrolowanego jego  opróżniania. Fala spiętrzonej wody poprzez pola uprawne dociera do miejscowości znajdujących się poniżej zbiornika powodując ich zalanie. W związku z bardzo dużą ilością zdarzeń związanych z ewakuacją ludzi i zwierząt  oraz zagrożeniem zalania kolejnych terenów zachodzi konieczność użycia Kompanii Specjalnej. Osoby zostały uwięzione na zalanym przez przybierającą wodę terenie. Konieczne jest przepompowanie wody ze zbiornika. W związku z powyższym należy:

  • ewakuować osoby poszkodowane i udzielić im kpp,
  • odpompować wodę z rozlewiska z wydajnością nie mniej niż 20m3/min.
  • podwyższyć korony wału na długości 30m i wysokości min 1,2 m

Opracował: mł.bryg.Hubert Jarosz

Zdjęcia: KW PSP we Wrocławiu, KP PSP Zgorzelec/ Aleksandra Cybulska